Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: Prahova Denumire UAT: Vadu Săpat Sectoare cadastrale: 25 și 26 OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 25 și 26, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și.. read more →

Anunț important!

A fost emisă o dispoziție de expropriere pentru mai multe imobile aflate în proprietate privată. Lista persoanelor fizice vizate de această decizie a Consiliului Județean Prahova o găsiți pe site-ul Primăriei Vadu Săpat. read more →