Model de anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  Comuna Vadu Sapat cu sediul in com.Vadu Sapat, str. Principala,nr 193, judetul Prahova, telefon:0244/442.178, fax: 0244/442.595, Cod fiscal: 16346508, e-mail:  vadusapat_ph@yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea.. read more →