Toate notificările de expropriere emise de avocat

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 260/16.11.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „VARIANTA OCOLITOARE MIZIL”; Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr.160/30.06.2022 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „VARIANTA OCOLITOARE MIZIL”; Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 269/29.09.2022 privind aprobarea amplasamentului lucrării de utilitate.. read more →