A fost publicată varianta actualizată a Ghidului de depunere de solicitări pentru înscrierea în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS)

0 Comment

A fost publicată pe site-ul Companiei Naționale de Investiții S.A. varianta actualizată a Ghidului de depunere de solicitări pentru înscrierea în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS).

Actualizarea vine ca urmare a modificărilor aduse PNCIPS prin emiterea OUG nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea OG nr. 25/2001 privind înființarea CNI S.A., iar documentul poate fi consultat pe site-ul CNI, www.cni.ro, la secțiunea Proiecte / Documente Utile.

În cuprinsul noii variante a Ghidului de depunere sunt prezentate subprogramele din cadrul PNCIPS, categoriile de lucrări care pot fi finanțate în cadrul fiecăruia dintre acestea și documentele care trebuie depuse în prima etapă de către potențialii beneficiari.

În urma depunerii unei solicitări de către potențialii beneficiari, cu respectarea prevederilor Ghidului de depunere, CNI introduce obiectivul pe lista-sinteză a subprogramului vizat, listă sinteză care se transmite spre aprobare către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Ulterior introducerii pe lista sinteză, în corelare cu alocațiile bugetare disponibile pentru PNCIPS, reprezentanții CNI solicită beneficiarilor documentele necesare promovării indicatorilor tehnico-economici, în conformitate cu prevederile normative ale OG nr. 25/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Finanțarea unui obiectiv de investiții în cadrul PNCIPS este asigurată, în corelare cu alocațiile bugetare disponibile PNCIPS și numai după parcurgerea următoarelor etape:

  • Prezentarea și aprobarea obiectivului de investiții în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al CNI
  • Prezentarea și aprobarea obiectivului de investiții în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al MLPDA
  • Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții prin emiterea ordinului MLPDA sau a hotărârii de guvern de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, după caz, în conformitate cu prevederile legale ale Hotărârii de Guvern nr. 207/2020 din 18 martie 2020

Având în vedere varianta nouă a Ghidului de depunere, precum și punerea la dispoziție pe site-ul CNI a modelului de solicitare la secțiunea Proiecte / Documente utile, model care poate fi descărcat și completat, considerăm că accesarea subprogramelor din cadrul PNCIPS este la îndemâna oricărei categorii de beneficiari.

[top]
About the Author