Ajutor de stat pentru dezvoltarea de servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor

0 Comment

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a publicat un ghid din care rezultă că sesiunea a treia de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat privind dezvoltarea de servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor ar urma să se deruleze în perioada 2 martie – 15 mai 2020, alocarea financiară fiind de circa 29 de milioane de euro.

În cadrul schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, scopul submăsurii 15.1 “Plăţi pentru angajamente de silvomediu” este reducerea numărului de intervenţii silvotehnice în pădure şi promovarea tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului (silvicultură cu impact redus), prin promovarea de angajamente voluntare care depăşesc cerinţele obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională în domeniul gestionării pădurilor.

În acest caz, beneficiarii schemei pot fi: unităţile administrativ-teritoriale (UAT) care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere, persoanele fizice şi juridice care au în proprietate privată terenuri forestiere, precum şi asociaţii ale beneficiarilor precizaţi anterior, conform prevederilor Ordinul MADR 1002/2016, modificat şi completat prin Ordinul MADR nr. 1464/2018 constituite în baza legislaţiei în vigoare.

Documentul menţionează că sprijinul acordat în cadrul acestei scheme este de tip compensatoriu şi este acordat anual, ca sumă fixă pe unitatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit, costurile suplimentare şi tranzacţionale suportate de deţinătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerinţe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete, respectiv: Pachetul 1 – Asigurarea de zone de linişte, şi Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. APIA precizează că Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%, iar valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele: 38 euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1, respectiv 137 euro pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.

Pentru suprafeţe cuprinse între 100 şi 500 de hectare (inclusiv), sprijinul financiar se acordă 100% din valoarea plăţii compensatorii. Totodată, la suprafeţe mai mari de 500 de hectare se va aplica degresivitatea suportului financiar, astfel că nivelul plăţilor va fi ajustat după cum urmează: pentru suprafaţa cuprinsă între 500,01 şi 1.000 de hectare se va acorda 85% din valoarea plăţii compensatorii; pentru suprafaţa cuprinsă între 1.000,01 şi 5.000 de hectare se va acorda 65% din valoarea plăţii compensatorii; pentru suprafaţa mai mare de 5.000 de hectare se va acorda 50% din valoarea plăţii compensatorii.

Sesiunea 3 de depunere a cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfăşura în perioada 2 martie – 15 mai 2020, alocarea financiară fiind de circa 29 de milioane de euro. Pentru această sesiune, cererea de sprijin reprezintă şi cerere de plată pentru anul 1, încadrată în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020.

Ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 “Plăţi pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020 sesiunea 3/2020 poate fi consultat pe site-ul APIA.

Foto: Pixabay.com

[top]
About the Author