Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

0 Comment

Denumire județ: PRAHOVA

Denumire UAT PRIMARIA VADU SAPAT

Sectoare cadastrale: 3, 4, 5, 6, 7, 8

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 13.07.2020

Data de sfârșit a afișării: 10.09.2020 

Adresa locului afișării publice: PRIMARIA VADU SAPAT,COMUNA VADU SAPAT,NR.193

Repere pentru identificarea locației PRIMARIA VADU SAPAT,COMUNA VADU SAPAT,NR.193

……………………………………………………………………………………………..

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul PRIMARIEI VADU SAPAT și pe site-ul ANCPI

Alte indicații utile pentru cei interesați:TEL.0244/442178,FAX:0244/442595;E-MAIL-vadusapat_ph@yahoo.com

Anunt-mediu

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

[top]
About the Author