Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

0 Comment

Denumire județ: Prahova

Denumire UAT: Vadu Săpat

Sectoare cadastrale: 25 și 26

OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 25 și 26, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 11.03.2019

Data de sfârșit a afișării: 09.05.2019

Adresa locului afișării publice: Primăria Vadu Săpat, Comuna Vadu Săpat, nr.193

Repere pentru identificarea locației: centrul comunei Vadu Săpat

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Vadu Săpat și pe site-ul ANCPI

Alte indicații utile pentru cei interesați: tel. 0244442178, fax 0244442595, email vadusapat_ph@yahoo.com

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,

Iliescu Constantin

[top]
About the Author