Anunț public privind decizia etapei de încadrare

0 Comment

PRIMĂRIA COMUNA VADU-SĂPAT, titular al proiectului: “REFACERE PODEȚ DALAT DRUM LOCAL ȘI REFACERE PRAG DE FUND, ZONA HULA, SAT UNGURENI, COMUNA VADU SĂPAT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către APM Prahova, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și a nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: “REFACERE PODEȚ DALAT DRUM LOCAL ȘI REFACERE PRAG DE FUND, ZONA HULA, SAT UNGURENI, COMUNA VADU SĂPAT”, propus a fi amplasat în COMUNA  VADU SĂPAT,SAT UNGURENI, județul PRAHOVA.

 1.Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM Prahova din Ploiești, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

anunt-mediu-18.06.2020

[top]
About the Author