Anunţ public privind decizia etapei de încadrare COMUNA VADU SĂPAT

0 Comment

COMUNA VADU SĂPAT, titular al proiectului “AMENAJARE ȘANȚURI ȘI RIGOLE – DS 458” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei “etapei de încadrare” de către  APM Prahova (autoritatea competentă pentru protecţia mediului), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, fără evaluare a impactului pentru proiectul “AMENAJARE ȘANȚURI ȘI RIGOLE – DS 458“, propusă a fi amplasat în  Comuna Vadu Săpat , Sat  Ungureni .

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Prahova din Ploiești, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306, în zilele de luni-vineri , între orele  09.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro.

Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru  protecţia mediului.

[top]
About the Author