• Primăria Vadu Săpat
    Primăria Vadu Săpat Bun venit!
  • Regiune viticolă
    Regiune viticolă renumită în toată țara
  • Comuna Vadu Săpat
    Comuna Vadu Săpat Istorie și tradiție

Comuna Vadu Săpat a fost reînființată prin Legea nr 84/2004 și este alcatuită din trei sate: Vadu Săpat, Ungureni și Ghinoaica.Comuna se află la poalele dealurilor Istriței, la începutul unei câmpii piemontane, în valea râului Iștău. Este străbătută de șoseaua județeană DJ102K, ce o leagă spre sud de Mizil (unde se termină în DN1B) și spre sud-vest de Fântânele, Ceptura și Urlați.

Primăria, Consiliul local, Școala cu clasele I-VIII, Grădinița, Căminul cultural, Biblioteca , Poliția, Cabinetul medical și Poșta se află în satul Vadu Săpat, care are statut de reședință a comunei.

Comuna este administrată primar și de Consiliul Local format din 11 consilieri.

Datele statistice indică faptul că în comună se află 780 de gospodării ocupate de 1.701 locuitori.

Suprafața agricolă a comunei măsoară 2.001 hectare, dintre care:739 hectare teren arabil; 320 hectare viță de vie; 423 hectare pășune; 300 hectare pădure și 219 hectare alte terenuri.