Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Denumire județ: PRAHOVA Denumire UAT PRIMARIA VADU SAPAT Sectoare cadastrale: 3, 4, 5, 6, 7, 8 OCPI PRAHOVA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul/sectoarele cadastral(e) nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității.. read more →

Zero taxe pentru primării și administrația publică centrală la înregistrarea imobilelor în evidențele de cadastru şi carte funciară

În vederea accelerării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul României, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a modificat “Ordinul directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru.. read more →

03 Jul 2020
0 Comment

A fost publicată varianta actualizată a Ghidului de depunere de solicitări pentru înscrierea în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS)

A fost publicată pe site-ul Companiei Naționale de Investiții S.A. varianta actualizată a Ghidului de depunere de solicitări pentru înscrierea în cadrul Programului Național de Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS). Actualizarea vine ca urmare a modificărilor aduse PNCIPS prin emiterea OUG nr. 95/2020 pentru modificarea și completarea OG nr. 25/2001 privind înființarea CNI.. read more →

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

PRIMĂRIA COMUNA VADU-SĂPAT, titular al proiectului: “REFACERE PODEȚ DALAT DRUM LOCAL ȘI REFACERE PRAG DE FUND, ZONA HULA, SAT UNGURENI, COMUNA VADU SĂPAT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, de către APM Prahova, de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului și a nu se supune evaluării adecvate și nu se supune.. read more →

Lucrările de cadastru general

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobilară (ANCPI) a reconfigurat structura livrabilelor pentru lucrările de cadastru general. Potrivit noilor reglementări, persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de specialitate, care vor participa la licitațiile organizate de ANCPI pentru înregistrarea sistematică a proprietăților, vor putea face livrări parțiale, pentru care vor primi diverse procente din.. read more →

Puteți consulta broşura de admitere în învăţământul liceal, profesional de stat şi învăţământul dual

Puteți consulta broşura de admitere în învăţământul liceal, profesional de stat şi învăţământul dual. Broșura oferă informaţii legate de admiterea în învăţământul liceal, învăţământul şi învăţământul dual şi reprezintă un ghid util atât pentru absolvenţii clasei a VIII-a, cât şi pentru părinţii acestora, în vederea orientării şcolare pentru clasa a IX-a. Sunt prezentate rutele educaţionale.. read more →

30 May 2020
0 Comment

Transport public gratuit pentru elevi, pe parcursul întregului an

Elevii vor beneficia de transport public gratuit, pe parcursul întregului an, pentru a merge la școală. Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar vor solicita centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat.. read more →

29 May 2020
0 Comment

Hotărârea nr. 26 a fost adoptată Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat joi Hotărârea nr. 26, care este baza proiectului de modificare a HG privind instituirea stării de alertă, care cuprinde toate măsurile de relaxare care sunt propuse a fi introduse în Anexa 3 aferentă hotărârii de guvern. ”HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020 privind propunerea de modificare / completare.. read more →

Calendarul de organizare și desfășurare a Bacalaureatului

Prin ordin de ministru, a fost aprobat calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat. Astfel, potrivit noului ordin, în contextul epidemiologic actual, se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru.. read more →

25 May 2020
0 Comment

Unde este obligatorie purtarea măștii de protecție

Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi al MAI privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS CoV-2 pe durata stării de alertă, a fost publicat vineri noaptea în Monitorul Oficial. Actul normativ publicat a suferit o serie de modificări. Inițial, la categoriile.. read more →