Beneficiarii PNDR 2020 trebuie să semneze electronic cererile de plată

0 Comment

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) informează beneficiarii Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) că utilizarea semnăturii electronice pe formularele de plată aferente proiectelor de investiţii este obligatorie.

 În acest sens, începând din 24 decembrie 2019, formularele necesare au fost publicate pe pagina oficială de internet a agenţiei.

Astfel, pentru a solicita decontarea cheltuielilor realizate în cadrul proiectului finanţat prin PNDR 2020, trebuie semnate electronic următoarele formulare tipizate: declaraţii de eşalonare investiţii, TVA şi sprijin forfetar; cereri de plată avans, tranşe de plată, TVA şi sprijin forfetar; declaraţii de cheltuieli şi declaraţii de venituri; centralizatorul facturilor AP 1.2.3 şi anexă – submăsurile 9.1, şi 9.1a.

Beneficiarii finanţărilor PNDR 2020 care semnează electronic trebuie să completeze electronic formularele de plată şi să le încarce în sistemul electronic prin intermediul paginii de internet a AFIR. Aplicaţia nu va mai solicita şi încărcarea documentului tipărit, semnat olograf şi scanat.

“Precizăm faptul că aplicarea semnăturii electronice pe formularele tipizate este opţională acolo unde nu a fost prevăzută anterior în ghidurile solicitantului sau în procedurile de lucru obligaţia aplicării semnăturii electronice până cel târziu la momentul contractării”, arată reprezentanţii AFIR.

În cazul beneficiarilor care semnează olograf, formularul de plată trebuie completat electronic, trebuie imprimat, semnat olograf, după care se scanează şi se depune online împreună cu formularul electronic pe pagina de internet a AFIR.

Completarea formularelor de plată se realizează conform Ghidului solicitantului, a anexelor aferente acestuia şi a procedurilor în vigoare, disponibile pe portalul www.afir.info, iar depunerea tipizatelor se realizează online, direct pe site-ul AFIR.

[top]
About the Author