11 Apr 2022
0 Comment

Model de anunţ de participare la licitaţie deschisă pentru concesiune bunuri

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:  Primaria Comuna Vadu Sapat cu sediul in com.Vadu Sapat, str. Principala,nr 193, judetul Prahova, telefon:0244/442.178, fax: 0244/442.595, Cod fiscal: 16346508, e-mail:  vadusapat_ph@yahoo.com. 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi.. read more →

27 Aug 2021
0 Comment

Norme tehnice pentru aplicarea OUG nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism

Ordinul nr. 4.134/3.875/2020, care aprobă Normele tehnice privind aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 140/2020 pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcții, arhitectură și urbanism, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1216 din 11 decembrie 2020. Normele tehnice stabilesc prevederi privind solicitarea, verificarea, emiterea, suspendarea, modificarea și.. read more →

18 Dec 2020
0 Comment

Semnarea documentelor în browser și plata cu cardul în aplicația eTerra

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), introduce de luni, 28 septembrie, sistemul de semnare a documentelor în browser, ca o nouă măsură de continuare a procesului de digitalizare și optimizare a activității instituției. Semnarea documentelor în browser simplifică și eficientizează procesul de.. read more →

29 Sep 2020
0 Comment

Înregistrarea cererilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară eTerra

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a simplificat modul de înregistrare a cererilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară eTerra, prin adăugarea unor funcționalități noi. Principalele modificări vizează continuarea procesului de digitalizare a activității de cadastru și carte funciară și au drept scop atât facilitarea accesului în sistem al beneficiarilor serviciilor.. read more →

17 Aug 2020
0 Comment

Zero taxe pentru primării și administrația publică centrală la înregistrarea imobilelor în evidențele de cadastru şi carte funciară

În vederea accelerării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF), susținut de Guvernul României, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție aflată în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA), a modificat “Ordinul directorului general al ANCPI nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru.. read more →

03 Jul 2020
0 Comment

Extrasul de plan cadastral poate fi obținut online

Extrasul de plan cadastral poate fi obținut online de către notari sau persoanele interesate, fără plata unui tarif de urgență, începând cu data de 8 ianuarie 2020. Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), instituție publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a modificat Ordinul nr 16/2019 privind aprobarea tarifelor.. read more →

10 Jan 2020
0 Comment