Denumirile străzilor din comuna Vadu Săpat

0 Comment

Primăria Vadu Săpat a reușit să intabuleze și să dea număr cadastral la majoritatea străzilor din localitate. În momentul de față mai sunt doar patru străzi care urmează să fie intabulate și să primească număr cadastral.

Pentru stabilirea denumirilor definitive pe care străzile din localitate le vor purta, locuitorii sunt invitați să consulte lista de mai jos și să vină cu propuneri.

 “Noi apreciem că este o realizare foarte importantă deoarece noile reglementări privind investițiile prezente și viitoare nu mai permit să investești în îmbunătățirea infrastructurii stradate dacă străzile nu sunt  intabulate. Nu se da AUTORIZAȚIE de construcție pentru balastare, asfaltare, canalizare,etc.,dacă drumul nu este intabulat. Intabularea drumurilor a fost o condiție impusă pentru a continua și realiza CANALIZAREA ce urmează să fie făcută în comuna noastră. După ce am realizat intabularea, trebuia să denumim străzile, pentru a putea transmite lista străzilor din comună către R.E.N.S.(Registrul Electronic Național al Străzilor). Astfel, oamenii care vin la noi în comună vor putea să se informeze cu ajutorul GPS-ului cum pot ajunge într-o anumită locație.Și am dat doar câteva motive legate de necesitatea intabulării străzilor. Într-un mesaj viitor voi reveni  cu informații complete și despre CANALIZARE”, explică primarul comunei Vadu Săpat, Constantin Iliescu.

“Referitor la denumirea străzilor,supunem dezbaterii publice /locuitorilor din comuna  noastră aceste denumiri , pentru a da posibilitatea celor care doresc să-și exprime părerea. În acest sens, avem rugămintea să luați legătura cu instituția noastră în legătură cu orice problemă pe care o considerați. Dacă identificați greșeli, vă rugăm să ni le comunicați pe adresa de email vadusapat_ph@yahoo.com sau la telefon 0730122527 –primar,0786804281 –viceprimar. Astfel vom putea corecta aceste greșeli. De asemenea, dacă locuiti pe stradă a cărei denumire propusă de noi nu vă place, puteți veni cu o altă propunere. Este important să motivați de ce nu vă place denumirea propusă de noi. Orice greșeală sau redenumire stradală, vă rugăm să o comunicați  pe adresa de email vadusapat_ph@yahoo.com . Denumirile finale ale străzilor urmează să fie votate și dezbătute într-o ședinta a Consiliului Local Vadu Săpat. După ce este luată o hotărâre în acest sens, lista este înaintată către Comisia Tehnică a C.J.Prahova”, adaugă viceprimarul comunei Vadu Săpat, Adrian Tăbârcă.

Primăria Vadu Sătat așteaptă opinii, observații, propuneri pe adresa de email  vadusapat_ph@yahoo.com până pe data de 15.03.2019.

După această dată, urmează să fie programată ședința de Consiliu Local în care se va vota lista definitivă cu numele străzilor din comună.

Explicații despre ce înseamnă DS , DC sau DJ :

  • DS=drum sătesc=drumul/strada din interiorul comunei
  • DC=drum comunal=drumul /strada care face legătura între două comune.
  • DJ-drum județean 102 K(Vadu Săpat –Fântânele –Vadu Săpat -Mizil)

Relatii suplimentare pot fi obținute personal la sediul Primăriei Vadu Săpat, ori telefonic de la primar -0730122527 sau viceprimar-0786804281,0724016782.

DENUMIRE STRĂZI

SATUL UGURENI- DIN COMUNA VADU SĂPAT

ATENȚIE- ACESTEA SUNT PROPUNERI-SUPUSE SPRE DEZBATERE LOCUITORILOR

Nr Crt Număr drum intabulat Elemente pentru a fi identificat PROPUNERE /DENUMIRE STRADĂ
1 DJ 102 K De la fostul Vinalcool(Metamorfozis)pana la  Ilie Rela (Garbacea) STR. ȘTEFAN CEL MARE
2 DC 73 – B De la Troita(limita Gura vadului-pana la pod Tohaneanca , statia Ungureni (intersectie) STR. DRUMUL VINULUI
3 D S 458 De la 102 K-Geana Ciobanu-State Elena-Campeanu C.-pana la  DC 69   STR. GEORGE RANETI
4 DS 126 Din DS 458(fam.Colt)  -pana la Bacanie STR. GRĂDINIȚEI
5 DS 103 Din DS 458(Fecic)-pana la DC 69 STR.ECATERINA TEODOROIU
6 DS 522 DS 458 –fundatura Duturlea(Mia Duturlea) FUNDĂTURA DUTURLEA
7 DS 534 Gang Ilie Lazar-fundatura Lazar FUNDĂTURA  LAZĂR
8 DS 541 Gang Colt Tache- FUNDĂTURA ZORILOR
9 DC 69 Colt Lucica OLARU-pana la d-na doctor Dragoescu(spre Greci) STR. BUDUREASCA
10 DS 491 De la Grigore Apostol –pana la Colt Gh.(procuroru) STR. ȚEPEȘ VODĂ
11 DS 496 Din DS 491 –pana la Dumitru Gh.(postas/Macarus) FUNDĂTURA MACARUS
12 DS 512 Din DS 491-pana la Costel Lascu FUNDĂTURA LASCU
13 DS 321 Din 102 K-pana la Smedoiu (Vily) FUNDĂTURA  24 IANUARIE
14 DS 195 De la DJ 102 K –pana la 69 A (Biserica) STR. BISERICII
15 DS 417 De la 102 K –pana la Mihalache FUNDĂTURA AUREL VLAICU
16 DS 69 A De la 102 K-pana la d-na Stanescu Sofia ,pod Budureasca,Primarie,intrare si iesire Ghinoaica(Cojocaru)  STR. PRINCIPALĂ
17 DS 292 De la 69 A  -pana la Madi Predoiu FUNDĂTURA SPERANȚEI
18 DS 226 De la DC 69 A –pana la DS 227 Str.
19 DS 272 De la DC 69 A –pana la intersectia Toloanca STR. BLAJULUI
20 DS 242 De la 227(interserctie Toloanca)pana la Gogonea FUNDĂTURA CRINULUI
21 DS 299 De la intersectia 226-pana la Fane Matei(Ciobanu)  FUNDĂTURA MATEI
22 DS 458 De la 102 K –Pana la -Cornel Lazar,Viorel Patrascu- STR. FABRICA DE PEȘTE

În Satul Nou-urmează să dăm denumiri atunci când situația va fi rezolvată.

SATUL Vadu Săpat- DIN COMUNA VADU SĂPAT

ATENȚIE- ACESTEA SUNT PROPUNERI-SUPUSE SPRE DEZBATERE LOCUITORILOR.

 Nr Crt Număr drum intabulat Denumire/Elemente pentru a fi identificata strada respectiva DENUMIRE STRADĂ
1 DC 73 – B De la Troita(limita Gura Vadului-pana la pod Tohaneanca – statia Ungureni (intersectie) STR.DRUMUL VINULUI
2 DS 69 A De la 102 K-pana la fam.Stanescu,pod Budureasca,Primarie,intrare si iesire Ghinoaica(ultima casa Cojocaru) STR.PRINCIPALĂ
3 DS 22 De la DC 69 A(Florin Ivan)-pana la (Cornel Dan) STR.MIHAI BRAVU
4 DS 161 De la DS 22 –pana la Dinu Stefan FUNDĂTURA CRIZANTEMELOR
5 DS 199 De la DS 22-pana la Stere Valerica,fam.Mandreanu FUNDĂTURA ZEFIRULUI
6 DS 260 De la DS 199-pana la spre Branzoi(garla) FUNDĂTURA NUFERILOR
7 DS 206 De la DS 22(Ionescu N.-pana la DS 199(Ion Iorgu) STR.GHEORGE DOJA
8 DS 101 De la DS 22(Gica Ion)-pana la DS 69 A STR.ANA IPĂTESCU
9 DS 36 De la DS 22 (Zamfirescu C.)-pana la Sandu Ion STR.MAIOR IVANOVICI
10 DS 538 De la DC 69 A –pana la Darie Vasile (Marian) FUNDĂTURA ARMONIEI
11 DS 498 De la DC 69 A –pana la livada Gutoiu C. FUNDĂTURA TOHĂNEANCA
12 DS 516 De la DC 69 A-(Nae Nica)-pana la DC 69 A (Fronoiu N.) STR.MIHAI EMINESCU
13 DC 65 De la Troita Gura Vadului-pana la DC 69 A (Manda) STR.MATEI BASARAB
14 DS 665 De la DC 65 (Iliescu A,Viceprimar-pana la Gutoiu M STR.LUMINIȘULUI
15 DS 818 De la  DC 65(Vali Sarbulescu)-pana la Postelnicu STR.GRIVIȚEI
16 DS 738 De la DC 65-pana la Ds 665 (Draghiceanu I.) STR.VALEA JIULUI
17 Ds 537 De la DC 65(Antemia)-pana la Fundatura Godeanu) FUNDĂTURA AGRICULTORI

Aceste străzi au denumire dată conf.HCL nr 54 Din 11.10.2017

                                                   Nr Crt   Numar drum intabulat Elemente pentru a fi identificata strada Propunere /denumire strada
1 Dc 315* De la Gherghiceanu Lucian –panga la Marin Florica STR.BALABAN
2 DS 333* De la Grigore Constantin –spre Barbu George STR FRIZERIEI
3 DS 349* De la   Matache  Elena   -spre Baban N. STR.ALEEA SALCÂMILOR
4 DS 375* De la Gherghiceanu –pana la Patrascu  Valentina STR.TEILOR
5 DS 392* De la Marin Florica –Spre Manea Nusa Str.Zamfira
6 DS 314* De la Primarie –pana la Eftimie Cecilia STR.DOCTOR Nasta Marius
7 DS 406* De la Casa Parohiala –pana la Cimitir Str.BISERICA MĂRĂȘEASCĂ
8 DS 10* De la Primarie –pana la Grigore Dan Str.Valea Stupinei
9 DS 288* Din DS 10 –pana la  Matache Nelu Str.Fundătura Trancu
10 DS 618* De la Albeanu Victor –pana la Divoiu Daniela Str.Fundătura Apicultorului
11 DS 936* De la Sandu Ghinea –spre casa din deal a Carutasilor Str.Drumul Căruțașilor
12 DS 775* Din DC 65-pana la Stelus Oprea Str.Nucilor
13 DS 556* Din DS 69-pana la Matei Petre ,Ungureanu Due Str.Intrarea Viilor
15 DS 296* Din DJ 102 K-spre Iancu Cristian Str.Fundătura Narciselor
16 DS 305 Din DS 296 –spre DC 73 B Str.Primăveri
17 DS 83* Din DS 69(Micu Titel)-spre Branzoi Str.Aleea Soarelui
19 DS  59* Din Dc 69-spre Dragomir N. Str.Fundătura Alexe
20 DS 750* Din DJ 102 K –spre Colt Lucian(spre Islaz,fostul CAP) Str.Revoluției
21 DS 292* Din D.S 226-Pana la  Parvan Fundătura Pârvan
[top]
About the Author