Actele necesare obținerii ajutorului social

Dosarul pentru obținerea ajutorului social trebuie să includă următoarele documente: Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială Cărțile de identitate (copie+original) pentru toți membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani Certificatele de naștere (copie+original) pentru toți membrii familiei Certificatul de căsătorie (copie+ original) Hotărâre judecătorească pentru încredințarea.. read more →

Ajutor financiar pentru sistemul de protecţie a copilului şi centrele publice pentru persoane adulte cu handicap

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, alocarea sumei de aproximativ 120 de milioane de lei unor unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea cheltuielilor de susţinere a sistemului de protecţie a copilului, precum şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. Aceste fonduri sunt necesare întrucât numărul copiilor aflaţi în plasament la asistenţi maternali a crescut, iar standardele.. read more →