Ucenicia la locul de muncă

Cadrul legal care reglementează ucenicia la locul de muncă îl reprezintă Legea nr. 279/2005 cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele de aplicare ale acesteia aprobate prin H.G. nr. 855/2013. În confomitate cu dispoziţiile art. 5 din lege, angajatorului îi revine obligativitatea de a desemna un coordonator de ucenicie care îndrumă ucenicul în vederea.. read more →

Drepturi și obligații în perioada de preaviz

Potrivit art. 58 din Codul Muncii republicat, cu modificările şi completările ulterioare, concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. Aceasta poate fi dispusă şi pentru motive care nu ţin de persoana salariatului conform prevederilor art. 65 din actul normativ menționat anterior. Concedierea poate fi individuală sau colectivă. Totodată, Codul Muncii stabileşte, la.. read more →

S-a modificat legea privind zilierii

Legea nr. 52 /2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost modificată. Modificarea actului normativ a fost făcută prin O.U.G. nr.26/2019 (publicată în Monitorul Oficial nr.309 din 19.04.2019). Principalele modificări vizează următoarele aspecte: Extinderea domeniilor de activitate în care se poate desfăşura activitate cu zilieri, prin completarea art.13 din Legea.. read more →

Supravegherea sănătăţii lucrătorilor

Conform H.G. nr.355 / 2007, modificată şi completată prin H.G. nr.1169 /2011, supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii… read more →

Precizări importante legate de salariul minim în construcții

În vederea clarificării prevederilor art. 71 alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investitiilor publice si a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care stabileste că, “Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003.. read more →

Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita împrumuturi de până la 500 milioane lei din venituri din privatizare

Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care unităţile administrativ-teritoriale pot să solicite, în perioada 2018-2019, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea împrumutului integral autorizat în anul 2019. “Guvernul a adoptat o ordonanţă.. read more →

Clarificări privind lucrările de construcții realizate în regie proprie prin proiectele pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce clarificări privind implementarea proiectelor de investiții pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale,finanțate prin submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Precizăm că, în cazul proiectelor care prevăd lucrări de construcții, beneficiarii pot realiza aceste lucrări și în regie proprie cu respectarea.. read more →

Cazierul judiciar fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare

Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale recomandă solicitanţilor Programului Național de Dezvoltare Rurală să acorde o atenţie sporită la întocmirea documentaţiei obligatorii pentru depunerea cererilor de finanţare în sesiunile care vor fi lansate anul aceasta. „În acest moment, ne pregătim să lansăm noile sesiuni de depunere a cererilor de finanțare și cu această ocazie reamintesc faptul.. read more →

Simplificarea procedurilor de achiziție din Programul pentru școli

În ședința de Guvern din 31 octombrie 2018 a fost adoptată completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la ”Programul pentru școli” al Uniunii Europene. Scopul aprobării prezentului act normativ este de a  reglementa modul de asigurare a sursei financiare bugetare în cazul aplicării programului la nivel local (comune, orașe și municipii). De.. read more →

Noi schimbări în Codul Muncii

În data de 14.11.2018, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 963, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre acestea se regăsesc Codul muncii și Legea privind ucenicia la locul de muncă. Astfel, prin modificarea adusă Codului muncii se asigură cadrul necesar.. read more →