Supravegherea sănătăţii lucrătorilor

Conform H.G. nr.355 / 2007, modificată şi completată prin H.G. nr.1169 /2011, supravegherea sănătăţii lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor. Supravegherea sănătăţii lucrătorilor este asigurată de către medicii specialişti de medicina muncii… read more →

Precizări importante legate de salariul minim în construcții

În vederea clarificării prevederilor art. 71 alin. (1) din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investitiilor publice si a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care stabileste că, “Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003.. read more →

Unităţile administrativ-teritoriale pot solicita împrumuturi de până la 500 milioane lei din venituri din privatizare

Guvernul a aprobat, joi, o ordonanţă de urgenţă prin care unităţile administrativ-teritoriale pot să solicite, în perioada 2018-2019, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în limita sumei de 500 de milioane de lei, cu tragerea împrumutului integral autorizat în anul 2019. “Guvernul a adoptat o ordonanţă.. read more →

Clarificări privind lucrările de construcții realizate în regie proprie prin proiectele pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale aduce clarificări privind implementarea proiectelor de investiții pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale,finanțate prin submăsura 6.2 a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Precizăm că, în cazul proiectelor care prevăd lucrări de construcții, beneficiarii pot realiza aceste lucrări și în regie proprie cu respectarea.. read more →

Cazierul judiciar fără înscrieri care privesc sancţiuni economico-financiare

Agenția pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale recomandă solicitanţilor Programului Național de Dezvoltare Rurală să acorde o atenţie sporită la întocmirea documentaţiei obligatorii pentru depunerea cererilor de finanţare în sesiunile care vor fi lansate anul aceasta. „În acest moment, ne pregătim să lansăm noile sesiuni de depunere a cererilor de finanțare și cu această ocazie reamintesc faptul.. read more →

Simplificarea procedurilor de achiziție din Programul pentru școli

În ședința de Guvern din 31 octombrie 2018 a fost adoptată completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la ”Programul pentru școli” al Uniunii Europene. Scopul aprobării prezentului act normativ este de a  reglementa modul de asigurare a sursei financiare bugetare în cazul aplicării programului la nivel local (comune, orașe și municipii). De.. read more →

Noi schimbări în Codul Muncii

În data de 14.11.2018, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 963, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Printre acestea se regăsesc Codul muncii și Legea privind ucenicia la locul de muncă. Astfel, prin modificarea adusă Codului muncii se asigură cadrul necesar.. read more →

Cum se ține evidența orelor de muncă prestate de salariați

Potrivit ultimelor modificări aduse de Codul Muncii, angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă  prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit a programului de lucru şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se.. read more →

Preavizul

În cazul concedierilor neimputabile, angajatorul are obligaţia, conform art.75 alin. (1) din Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, de a acorda un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare, timp în care salariatul trebuie să-şi continuie activitatea, primind salariul pentru munca prestată. Ca excepţie, persoanele cu handicap concediate.. read more →

Adeverința de vechime

În conformitate cu prevederile art. 8 din HG 500/2011 actualizată, angajatorii au obligația de a întocmi un dosar personal/profesional pentru fiecare dintre salariați/persoană plătită din fonduri publice, de a-l păstra în bune condiții la sediul angajatorului sau, după caz, la sediul secundar dacă este delegată competența încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă,.. read more →