Despre salarizarea muncitorilor care lucrează în construcții

0 Comment

Inspectoratele de muncă informează angajatorii care desfășoară activități în domeniul construcțiilor, că prin OUG nr. 43 / 21.06.2019 a fost prelungită perioada în care au obligația de a garanta în plată angajaților, un salar de 3000 lei lunar.

Astfel, până la 31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună.

Aceste prevederi sunt aplicabile exclusiv angajatorilor și angajaților care își desfășoară activitatea în următoarele domenii:

  • construcţii conform Cod CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;
  • domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:

    2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;

    2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;

    2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;

    2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;

    2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;

    2363 – Fabricarea betonului;

    2364 – Fabricarea mortarului;

    2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;

    2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;

    2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;

    1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;

    2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;

    2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;

    0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;

    0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;

    2351 – Fabricarea cimentului;

    2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;

    2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.;

  • 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;

Reamintim cu această ocazie tuturor angajatorilor, că nerespectarea dispoziţiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe ţară atrage sancționarea acestora, întrucât fapta constituie contravenție.

Foto: Pixabay.com

[top]
About the Author