Documentele necesare pentru întocmirea certificatului de naștere

0 Comment

Pentru eliberarea certificatului de naștere sunt necesare următoarele acte:

  • Certificatul constatator al nașterii eliberat de spital
  • Cărțile de identitate ale părinților
  • Certificatul de căsătorie al părinților
  • Certificatul de naștere al mamei (în cazul în care părinții u sunt căsătoriți legal).
[top]
About the Author