PROCEDURA Privind eliberarea „Sesizării pentru deschiderea procedurii succesorale“ – Anexa 24 –

ACTE  OBLIGATORII: Cerere Certificat de deces al autorului succesiunii; Certificat de atestare fiscală eliberat de către Direcţia Economică pe numele defunctului; DETALII GĂSIȚI AICI Certificat de naştere şi de căsătorie pentru soţul supravieţuitor; Certificat de naştere şi de căsătorie ( în cazul schimbării numelui ) pentru moştenitori; Actul de identitate pentru toţi moştenitorii; Extras Carte.. read more →

Eliberarea certificatului de deces

Declaraţia de deces se face verbal, în termen de 3 zile de la data producerii decesului. Acest termen cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia. La momentul înregistrării decesului, declarantul este obligat să prezinte următoarele acte:  certificatul medical constatator al decesului, eliberat de instituţia medicală ce.. read more →

Documentele necesare pentru întocmirea certificatului de naștere

Pentru eliberarea certificatului de naștere sunt necesare următoarele acte: Certificatul constatator al nașterii eliberat de spital Cărțile de identitate ale părinților Certificatul de căsătorie al părinților Certificatul de naștere al mamei (în cazul în care părinții u sunt căsătoriți legal). read more →

Documentele necesare întocmirii livretului de familie

Următoarele documente sunt necesare pentru eliberarea livretului de familie: O cerere scrisă întocmită de reprezentantul familiei Actele de identitate – soţ şi soţie Certificatul de căsătorie Certificatele de naştere ale copiilor; Alte acte după caz:      – certificatul de deces al unuia dintre soţi;      – certificatul de naştere al mamei, în cazul în care nu este.. read more →

Documentele necesare pentru încheierea căsătoriei

Tinerii care vor să se căsătorească civil trebuie să depună la Starea Civilă următoarele documente: Certificatele prenupțiale ( valabile 14 zile) Cărțile de identitate ale celor doi parteneri și certificatele de naștere în original În cazul în care unul dintre viitorii soți nu se află la prima căsătorie este necesară depunerea sentinței de divorț definitivă.. read more →