Nerespectarea obligațiilor legale de securitate și sănătate în muncă poate atrage răspunderea penală

0 Comment

Inspectorii de muncă atrag atenția că neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă de către persoanele care au îndatoriri de a lua aceste măsuri, dacă se creează unui pericol iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Aceeași răspundere revine și persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea obligațiilor și măsurilor stabilite cu privire la securitatea și sănătatea în muncă,dacă prin aceasta se creează un pericol iminent de producere a unui accident de muncă.

[top]
About the Author